skip to main content

Vraag aan de commissie

De adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde is ingesteld na een oproep van de Tweede Kamer via een motie van inmiddels oud-Kamerlid Gert-Jan Segers (ChristenUnie).

De adviescommissie heeft volgens het instellingsbesluit de volgende taak:

  • te onderzoeken hoe de ontwikkeling van radicalisering en politieke polarisatie verloopt en, op basis van wetenschappelijke inzichten, te analyseren wat de effecten hiervan op het democratisch proces zijn;
  • concrete aanbevelingen te doen aan politiek, overheid en maatschappelijke organisaties over hoe onze democratie beter te weren tegen extremisme, radicalisering en polarisatie en wat in deze tijd bijdraagt aan de versterking van de democratische rechtsorde.

Zorgen over wantrouwen in samenleving

Als commissie maken we ons zorgen om de gevoelens van wantrouwen in de samenleving, die doorwerken in bedreigingen en (verbaal) geweld. Tegen elkaar en specifiek tegen politici, ambtenaren, rechters en journalisten. Dat kan allerlei oorzaken hebben, die nauw met elkaar samenhangen. Denk bijvoorbeeld aan het presteren van de overheid, internationale ontwikkelingen en de rol van (online) media. We koesteren een goed functionerende democratische rechtsorde die tegen een stootje kan, omdat die ons in staat stelt vredig en in vrijheid samen te leven, waarbij iedereen telt en meedeelt in de welvaart.

Centrale vraag

De centrale vraag in het onderzoek van de commissie is: wie moet wat doen om de verbindingen tussen burger en overheid, en tussen burgers onderling fundamenteel te versterken en een sterke democratische rechtsorde voor de toekomst te koesteren?

Praktische handvatten

Daarvoor brengen wij de belangrijkste pijnpunten in beeld en geven we ze een gezicht. We willen praktische handvatten bieden aan overheid, politiek en samenleving om tot een beter functionerende samenleving te komen waar de grondregels van de democratische rechtsorde worden nageleefd.