skip to main content

Disclaimer

Wie gebruikmaakt van de informatie op deze website gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. De Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde baseert zich op openbaar beschikbare informatie over wetenschappelijk onderzoek en wet- en regelgeving. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, inclusief inkomstenderving, voortvloeiend uit foutieve of onvolledige vermeldingen, het ontbreken van vermeldingen, foutief gebruik of verkeerde interpretatie van de gegevens.

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites. De Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.