skip to main content

Versterken Weerbaarheid van de Democratische Rechtsorde

De adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde heeft onderzoek gedaan naar polarisatie en radicalisering het effect daarvan op de Nederlandse democratie. Met als doel om praktische oplossingen te geven om verbindingen tussen inwoner en overheid, en tussen inwoners onderling te versterken, zodat Nederland ook in de toekomst een sterke democratische rechtsorde heeft.

Om de zorgen over de democratie een gezicht te geven, hebben we een korte film laten maken waarin vijf Nederlanders aan het woord komen. Ieder met hun eigen uitdagingen en ervaringen met de overheid en de werking van de democratie. Bekijk de video hieronder:

Op wezenlijke onderdelen actie nodig voor versterking democratische rechtsorde

De steun voor democratie als systeem is in Nederland nog altijd hoog, maar op wezenlijke onderdelen is actie nodig om de democratische rechtsorde fundamenteel te versterken. Dat is de belangrijkste conclusie die terugkomt in het eindrapport van de Adviescommissie. De commissie gaat in het rapport niet alleen in op radicalisering en bedreigingen, maar adviseert ook om de voedingsbodem daarvoor weg te nemen. “Het is niet te laat om in actie te komen, maar duidelijk is ook: we kunnen zo niet doorgaan,” aldus voorzitter Ahmed Marcouch, die het adviesrapport op 2 november heeft aangeboden aan de demissionair ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hugo de Jonge, en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip.

De adviescommissie Versterken Weerbaarheid van de Democratische Rechtsorde is ingesteld door de regering, op verzoek van de Tweede Kamer. Die maken zich zorgen over polarisatie, radicalisering en mensen die afhaken bij de politiek. Aanleiding daarvoor zijn onder meer bedreigingen van politici, diverse protesten en heftige discussies in de samenleving. De commissie heeft ervoor gekozen ook het optreden van de overheid en politici zelf mee te nemen als punt van zorg.

De centrale vraag die de commissie in het onderzoek heeft gehanteerd, is: Wíe moet wát doen om de democratische rechtsorde fundamenteel te versterken? De commissie heeft hiervoor de belangrijkste pijnpunten in beeld gebracht, een gezicht gegeven en geanalyseerd; op basis van wetenschappelijke kennis, gesprekken met betrokkenen en experts en eigen praktijkervaringen.

Eindrapport: Koester de democratie!

Lees het volledige eindrapport hier of bekijk de publiekssamenvatting.