skip to main content

Nieuws

Persbericht: Op wezenlijke onderdelen actie nodig voor versterking democratische rechtsorde

De steun voor democratie als systeem is in Nederland nog altijd hoog, maar op wezenlijke onderdelen is actie nodig om de democratische rechtsorde fundamenteel te versterken. Dat is de belangrijkste conclusie van de Adviescommissie Versterken Weerbaarheid van de Democratische Rechtsorde (VWDR). De commissie gaat in het rapport niet alleen in op radicalisering en bedreigingen, maar adviseert ook om de voedingsbodem daarvoor weg te nemen. “Het is niet te laat om in actie te komen, maar duidelijk is ook: we kunnen zo niet doorgaan,” aldus voorzitter Ahmed Marcouch, die het adviesrapport vanmiddag aanbiedt aan de demissionair ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hugo de Jonge, en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip.

2 november 2023: presentatie advies Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde

Op 2 november overhandigt de adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde het adviesrapport aan de demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie De Jonge, de secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Wallenburg en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Aalbersberg.

De adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde deed onderzoek naar de ontwikkeling van (politieke) polarisatie, radicalisering en extremisme en hoe dit effect heeft op de democratische rechtsorde. De commissie is op verzoek van de Tweede Kamer ingesteld door de ministers van BZK, JenV en SZW.

19 september 2023: De koning roept op om democratie te koesteren en onderhouden

Tijdens de troonrede riep de koning op om samen de democratie koesteren en onderhouden. Dat is nodig. Als commissie Versterken weerbaarheid van de democratische rechtsorde zien we dat onze democratie nu te weinig van iedereen is. Omdat dat de democratie te weinig vóór iedereen werkt. Wat is nodig om dat proces om te keren? En wie hebben daar allemaal een verantwoordelijkheid in? Op 2 november presenteren we ons adviesrapport, waarin we aanbevelingen doen.

26 juli 2023: Opinie-artikel ‘Vier manieren waarop wij allemaal de online haat kunnen remmen’

Naar aanleiding van de uittocht die gaande is in Den Haag, schreven Ahmed Marcouch en commissielid Natascha van Weezel dit artikel voor Trouw. Met name de reden die Sigrid Kaag noemt voor haar vertrek, raakt rechtstreeks aan onze democratische waarden. Vooral omdat zij niet de enige is die permanent wordt uitgescholden en bedreigd. ‘Links en rechts moeten de komende verkiezingscampagne pal staan voor de democratische waarden.’

24 april 2023: Voortgangsrapportage naar Tweede Kamer

Op 24 april 2023 werd de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de adviescommissie. In deze voortgangsrapportage vertelt de commissie meer over de scope van het advies, welke zorgen ze herkent en op welke manier ze tot een praktisch advies gaat komen. Naar aanleiding van de voortgangsrapportage werd commissievoorzitter Ahmed Marcouch geïnterviewd door NRC, Lees hier het artikel ‘Je kunt niet besturen via geautomatiseerde computersystemen’, zegt Ahmed Marcouch’.