skip to main content

Radicalisering en bedreigingen

Radicalisering bedreigt de democratische rechtsorde en de ambtsdragers daarin.

In dit thema staan verschillende vormen van bedreiging van de democratie centraal. De commissie onderzoekt de ontwikkeling van (gewelddadig) protest en hoe de samenleving hiernaar kijkt. Daarnaast heeft de commissie aandacht voor ideologische bedreigingen, sluipende ondermijning (bijvoorbeeld georganiseerde misdaad) en wat je hiertegen kan doen. Er is ook aandacht voor bedreiging van politici, burgers onderling en de impact hiervan op de democratie. Tot slot wordt onderzocht welke rol verschillende partijen spelen bij radicalisering en bedreigingen van de democratie.