skip to main content

Presterende overheid

De manier waarop de overheid functioneert, werkt niet voor iedereen even goed

In dit thema onderzoekt de commissie de relatie tussen sociaaleconomische verschillen en gevoelens van ongenoegen of afhaken. Voor welke groepen inwoners functioneert de overheid minder goed? Welke verschillen zijn er tussen groepen inwoners om hun belangen onder de aandacht te brengen en invloed uit te oefenen op besluitvorming? De commissie wil ook onderzoeken welke verbeteringen er mogelijk zijn om de overheid voor alle inwoners even goed te laten werken.