skip to main content

Polarisatie

Mensen ervaren verslechtering van het debat door maatschappelijke en politieke polarisatie

In dit thema wordt onderzocht wanneer polarisatie nuttig is en wanneer het problematisch is. Ook kijkt de commissie naar de rol die verschillende partijen hierbij spelen: politici, media en sociale media. Met het onderzoek wil de commissie ook inzicht krijgen in de mogelijkheden om problematische polarisatie tegen te gaan, verbindingen tussen gepolariseerde groepen te herstellen of nuttige polarisatie te bevorderen.