skip to main content

Groepen die afhaken

Burgers voor wie de democratie niet goed werkt dreigen af te haken of zijn al afgehaakt

Bij dit thema wil de commissie inzicht krijgen in de redenen die bij verschillende groepen spelen om ‘af te haken’. Met afhaken wordt bedoeld dat inwoners geen vertrouwen meer hebben in het functioneren van onze democratie en daar ook naar handelt. De commissie onderzoekt het proces van afhaken, wat het betekent om af te haken en welke verschillende manieren er zijn om af te haken. Daarnaast kijkt de commissie naar de rol van sociale verbanden voor het weer aanhaken bij de samenleving en welke verbeteringen mogelijk zijn om afhaken te voorkomen of om mensen weer aan te haken.